Folktandvården

Swedental 2018 – Dag 2

2018/11/15

Monter: B07:02

11.00 Retinerade hörntänder i överkäken från diagnos till terapi – Sasan Naraghi, Specialist i ortodonti – Kronoberg

11.30 En ST-tandläkares resa – Jenny Dawson, ST-tandläkare i Bettfysiologi – Östergötland

12.00 Tobaksförebyggande arbete – Tobaksfri Duo och Tobaksfri utmaning – Johanna Reuterving Smajic, Leg. Tandhygienist – Kalmar

12.30 Jämlik munhälsa för barn – med Hageby som modell – Caroline Blomma, Tandvårdsstrateg/Samhällodontolog – Östergötland

13.00 Digital terapiplanering och modellproduktion – Björn Gjelvold, Specialist protetik – Skåne

14.30 Dental erosion – från utredning till protetisk behandling – Carl Fredrik Arnelund, Övertandläkare protetik – Örebro

15.00 Spela med hela laget – Tomas Josefsson, Divisionschef – Norrbotten

15.30 Levla upp tandborstningen med Rocka munnen – Eva-Karin Bergström, Tandhygienist, Odont Dr, Enhetschef Hälsoodontologiska enheten – Västra Götaland

16.00 Samarbete mellan allmäntandläkare och specialist – Övertandläkarna Annika Torbjörner & Per Häger, Specialistkliniken för oral protetik, Karlstad – Värmland

16.30 Asyltandvård – Birgitta Enmark, Tandhygienist Folkhälsofunktionen – Gävleborg