GDPR

Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men GDPR innebär striktare krav på hur företag hanterar personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt, eller tillsammans med andra uppgifter, kan användas för att identifiera en levande fysisk person. Det är ett brett begrepp och omfattar bland annat personnummer, namn, kontaktuppgifter, IP-adresser, fotografier och registrerade val.

Med hantering av personuppgifter avses allting som sker med personuppgifterna. Det omfattar bland annat hur de samlas in, lagras, ändras, raderas och utlämnas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering.

Dessa regler har stöd i arkivlagen (1990:782) och styr hur och i vilken utsträckning vi får radera eller spara uppgifter.

Dina rättigheter

I och med GDPR får du utökade rättigheter att bestämma över dina personuppgifter och hur de behandlas.

– Du har rätt att hämta ut en kostnadsfri kopia av de uppgifter som har samlats in.
– Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
– Du har i vissa fall rätt till att begränsa behandlingen av personuppgifter till specifika syften.
– Du har rätt att begära att uppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för raderas.
– Du har i vissa fall rätt att få ut och flytta över personuppgifter till en annan leverantör.
– Du har rätt göra en invändning mot hur dina personuppgifter specifikt behandlas.
– Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att någon bryter mot reglerna för personuppgiftshantering.

Tävlingen

Jag samtycker till att Folktandvården Sverige hanterar mina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter så länge tävlingen pågår. Efter att Swedental är avslutad kommer du att få ett tack-mejl med några allmänna frågor kring Folktandvårdens monter som vi gärna ser att du svarar på. När vinnaren är utsedd och meddelad raderas alla personuppgifter som du skickat in i samband med tävlingen.

Karriär/Sommarjobb

Jag samtycker till att Folktandvården Sverige hanterar mina personuppgifter, samt förmedlar dem till den/de Folktandvårdsorganisation/-er som jag önskar bli kontaktad av. Dina personuppgifter raderas efter kontakt om du inte är intresserad av eller aktuell för en rekryteringsprocess.